1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (COURIER) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2021