ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Λοιπές παροχές προσωπικού (ένδυση – υπόδηση – γάλα κλπ ΚΥΑ)