Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011
image_print