Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Επίδομα κίνησης σε παραπληγ/τετραπληγ/ακρωτηριασμ.

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011
image_print