Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Επίδομα ομογενών-προσφύγων

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011
image_print