1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 106, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4495/2017, ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΞΑΝΘΟΥ 8, Ο.Τ. 819, Δ. ΔΡΑΜΑΣ, Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΜΠΡΙΚΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ