Απόφαση λύσης υπαλληλικής σχέσης υπαλλήλου λόγω θανάτου