Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ

Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018
image_print