Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΚΟΡΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ

Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019
image_print