Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024
image_print