Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Απόφαση παράτασης συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου

Παρασκευή, 26 Φεβρουάριος 2021
image_print