Δ/νση Δόμησης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΗΜΙΫΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ (ΥΠΟΣΤΕΓΟ) ΩΣ ΚΤΙΣΜΑ ΠΡΟ ΤΟΥ 1955, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Π.Κ. 100%) ΣΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 520 ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΟΥ Ο.Τ. 62, ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ, Δ. ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ, Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021
image_print