Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021
image_print