Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021
image_print