Τμήμα Προμηθειών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ «Ανάθεση εργασιών ελέγχου των βιβλίων της Οικονομικής Υπηρεσίας σε ορκωτό ελεγκτή για το οικονομικό έτος 2022 (χρήση 2021)».

Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2021
image_print