Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Απόφαση πολυετούς δαπάνης Εγκρισης της ανάθεσης της υπηρεσίας «Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2022»

Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2021
image_print