Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Απόφαση πολυετούς δαπάνης για την ασφάλιση ακινήτων του Δήμου μας

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019
image_print