Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2023-2024

Τρίτη, 9 Μαΐου 2023
image_print