Τμήμα Προμηθειών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Κάλυψη των αναγκών επιστημονικής και λειτουργικής υποστήριξης του Τμήματος Τ.Π.Ε. του Δήμου Δράμας

Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2023
image_print