Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2022
image_print