Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΔΩΣΕΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ) ΣΤΟΝ κ. ΥΠ.ΟΙ/ΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΤΟΥ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2022
image_print