Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Απόφαση Προέδρου για Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης (άρθρο 4 ΠΔ 80/2016).

Τρίτη, 25 Αυγούστου 2020
image_print