Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020
image_print