ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.