1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΣ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ