Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΤΟ ΚΔΑΠ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ

Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2021
image_print