ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΤΟ ΚΔΑΠ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ