Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2022
image_print