Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 2023.

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2022
image_print