Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΕΞΗ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΩΣ

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2022
image_print