1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΕΞΗ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΩΣ