Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΗΣ Σ……… Ε…….ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ 01-08-22 ΕΩΣ ΚΑΙ 30-09-22

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2022
image_print