Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Κ…………Π………..

Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020
image_print