ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) για την περίοδο 2019-2023