Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων.Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2021 & 2022. Για το έτος 2021 υποχρέωση ποσόυ 1.000,00 € και για το έτος 2022 υποχρέωση ποσού 79.000,00€

Τρίτη, 10 Αυγούστου 2021
image_print