Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ

Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020
image_print