1

Απολύμανση σε όλους τους χώρους του Δημοτικού Ωδείου Δράμας.