Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΤΟΥΣ Π.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015
image_print