1

Αποπληρωμή εκλέκτορα του διεθνούς διαγωνιστικού 2022, για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Τ.Μ.Μ. Δράμας.