Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Απόσπαση της υπαλλήλου Ιωαννίδου Θεοδώρας του Αναστασίου, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, βαθμού Β ́, από τον Δήμο Δράμας, Νομού Δράμας στο Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α. του Δήμου Δράμας «Πολιτιστικός Οργανισμός Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, Νομού Δράμας».

Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019
image_print