Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Αποστολή αιτήματος για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες με αντίτιμο.

Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2023
image_print