1

Αποστολή της με αρ.189/2023 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΔ περί «Τροποποίησης της υπ’αρ.279/2013 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στην τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ Δράμας ως προς το Κεφάλαιο Δ. «Ευπαθείς Ομάδες»»