Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΖ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛ.ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜ.ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΥΠΑΛ.ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ,ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024
image_print