Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΖΗΜ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΥΠΑΛ.ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΙΟΥΛΙΟΥ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ,ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ,ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ,ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ2019)

Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020
image_print