Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΖΗΜ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΥΠΑΛ.ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021
image_print