Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΣΗ COVID-19)

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2022
image_print