Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛ.ΤΗΣ ΕΒΔΟΜ.ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΥΠΑΛ. ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ -ΜΑΡΤΙΟΥ 2022)

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2022
image_print