Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛ.ΤΗΣ ΕΒΔΟΜ.ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΥΠΑΛ.ΙΔΑΧ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023
image_print