Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛ.ΤΗΣ ΕΒΔΟΜ.ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΥΠΑΛ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΜΑΡΤΙΟΥ, ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024
image_print