Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ 01-01-2022 ΕΩς 30-06-2022

Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022
image_print